Download sơ đồ hệ thống kích sóng

22/04/2017 23:50

Download

Download sơ đồ hệ thống kích sóng

Sơ đồ kết nối hệ thống kích sóng di động, nguyên lý làm việc của hệ thống kích sóng di động, cách bố trí điểm đặt anten đảm bảo độ phủ sóng 100%.


Xem thêm